Een duurzame investering: train de leerkracht in het team.

Communicatietraject op school

Simone Rosier 

Een leertraject dat klein begint en schoolbreed kan groeien. Beginnend met een paar teamleden, die graag willen starten in een kerngroep om samen een Basistraining Compassievol Communiceren te volgen. Uit die kerngroep ontstaat een richting en een stappenplan om aan verder te werken met het hele team. In een Basistraining krijgen leerkrachten zicht op het vier stappenmodel van “Geweldloze Communicatie” en oefenen ermee aan de hand van eigen praktijkvoorbeelden.

Waar kunnen teamleden deze vaardigheden toepassen?

 • In het onderling contact met collega’s en in het teamoverleg.

 • In de omgang met leerlingen in klasse situaties.

 • In gesprekken met ouders en op ouderavonden.

  Wat bereik je hiermee?

 • Vitaliteit en minder problematisch gedrag

 • Hechtere groepssfeer

 • Meer wederzijds begrip

 • Stimulerende werkomgeving met ruimte voor verschillen

 • Samenwerken met hart en ziel

 • Herkennen van behoeften achter het moeten. “Ik kies wat ik belangrijk vind.”

Herkennen van behoeften achter negatieve uitspraken. Van wat ik niet wil naar wat ik wel wil......

Welke vaardigheden komen aan bod?

 • Leren omgaan met lastige gesprekken met leerlingen, collega’s en ouders.

 • Leren om zonder verwijt of schuld of schaamte te zeggen wat je nodig hebt.

 • Empathisch luisteren naar wat een ander nodig heeft.

 • Onderscheid maken tussen een verzoek en een eis. De ander de

  vrijheid geven om “nee” te zeggen op een voorstel en het

  empathisch ontvangen van een “nee”.

 • Onderscheid maken tussen vaardigheden die verbinden of

  vervreemden.

 • Relatie leggen tussen doel en keuze van acties.

 • Verschil maken tussen beschermende en straffende

  maatregelen.

  Waar toegepast?

  In Basis en Middelbare scholen.
  In overleg kan ik je in contact brengen met referenties.

  Wie?

  Ik ben Simone Rosier en van oorsprong kreatief therapeute op een school voor kinderen met gedragsproblemen (ZMOK). Ik werkte er jarenlang samen met de leerkrachten aan het onderlinge contact in de klas in Basis en Middelbaar onderwijs. Daarnaast gaf ik workshops aan collega’s, leerkrachten, teams en ouders over hoe je creativiteit kan inzetten voor de verbetering van de groepssfeer.

  Nu werk ik vanuit mijn eigen praktijk als communicatietrainer en coach met leerkrachten en anderen, die werk willen maken van Compassievol Communiceren om hun leven en werken te verrijken.

  Nieuwsgierig?

  Neem gerust contact op met:

  Simone Rosier
  Communicatietraining en coaching in onderwijs 

  mobiel: 06-27560590 of 

  mail: simone.rosier@groepswijs.nl

page2image15088

Kijkje in de praktijk

- Voor het dagboek als hulpmiddel in het kringgesprek klik hier

- Voor reacties van teamleden en kinderen klik hier